Tavle

Hedmark Islamske Kultursenter har leid et lokale av selskapet Malorama og brukt dette som en moské. Bygningen er ikke regulert til bruk som forsamlingslokale, det har også vært klager fra naboer i strøket og nå sier Malorama opp avtalen. Imam Abdulkarim er bekymret for kriminaliteten blant ungdommen når moskéen legges ned.

-Jeg ber folk om å hjelpe oss. Moskéen er viktig for å holde ungdom borte fra kriminalitet. Uten nytt lokale vil mange ungdommer være i fare for å ikke få veiledning.

Et resultat av en norsk moskés kriminalitetsforebyggende arbeid: Den norske konvertitten Anders Cameroon Østensvig Dale frekventerte Rabitamoskéen. I sommer ble det kjent at han står på USAs terrorliste, og omtales som en krigersk islamist.

Det ser ikke helt ut som bedehus dette her.

Hedmark Islamske Kultursenter kan man lese om i papirutgaven til Hamar Arbeiderblad 27.august.

http://www.tv2.no/a/5815714