Kort

Roger Cohen har en komprimert gjennomgang av veien frem til den katastrofe for amerikansk og vestlig politikk som fremveksten av IS er.  Det viktigste nederlaget er ideologisk. NYT.

For bekjempning av idelologien, se Minervas intervju med Haras Rafiq fra tenketanken Quilliam Foundation. Minerva