Kort

Målsetningen for internasjonal innsats har en tendens til å ekspandere ukontrollert etter hvert som situasjonen utvikler seg. For å forhindre det er en klar målsetning nødvendig. David Blair gjør ett forsøk på å formulere en slik en for Irak;  “to join an international effort to stop IS by diplomatic and military means”.  Ingen bedre? Kan Norge slutte seg til denne, eller tilsvarende? The Telegraph