Nytt

Ifølge en rapport fra Human Rights Watch har ISIS rekruttert flere hundre til selvmordsoperasjoner.

I en fersk rapport fra Human Rights Watch skriver organisasjonen at hundrevis av ISIL-jihadister har meldt seg frivillige som selvmordsbombere.

I rapporten forteller en 17 år gammel ISIL-soldat fra Syria at han følte et stort press til å melde seg som frivillig. Han skrev navnet sitt på en liste der det allerede sto flere hundre navn.

– Han fortalte oss at han motvillig skrev seg opp helt nederst på listen, sier en av forfatterne bak rapporten, Fred Abrahams, til NRK.

Den 2. juni sprengte norsk-tunisiske Jamal seg selv i luften i Bagdad. Han blir neppe den siste, tror terrorforsker Thomas Hegghammer.

NRKs morgensending stilte også spørsmålet om en selvmordsaksjon kan finne sted på norsk jord. Det er det mest sensitive spørsmålet man kan stille. Ansvarlige ønsker ikke utløse panikk, og uttrykker seg forsiktig, men folk har nok tenkt tanken.

Hegghammer lar ane at han kunne sagt mer enn han gjør. Kommandørkaptein Per Christian Gundersen ved Forsvarets Høgskole gjør det motsatte; han forsøker å dempe frykten ved å bagatellisere faren. Det virker ikke overbevisende. I et intervju med NRK sier han det er et «lite» antall som har reist, og noen av dem har kommet skuffet tilbake. De trodde de skulle kjempe mot Assad, ikke andre opprørsgrupper, sier Gundersen. Dette er ny informasjon. Offentligheten har ikke hørt om en slik skuffelse tidligere. Tvertom. Gundersen er opphengt i ordet «elementer». Han mener PST vil kunne følge med på hva Syria-krigerne gjør når de kommer hjem. At PST skulle ha en slik kapasitet virker illusorisk. Gundersen understreker betydningen av forebygging, i skoler, moskeer osv. Men forebygging er et langsiktig arbeid, og det myndighetene og samfunnet har minst av er tid.