Nytt

Demonstrasjonen til støtte for Israel foran Stortinget forløp uten alvorlige hendelser søndag. Men noen forsøkte å ødelegge så godt de kunne. Tror virkelig palestinavenner at slik pøbelopptreden tjener deres sak?

IMG_0310

Det var frykt for en gjentakelse av det voldelige oppløpet 8.januar 2009, men den frykten ble gjort til skamme. Et massivt politioppbud hadde ingen problemer med å holde styr på motdemonstrantene. Men de oppnådde å ødelegge første delen av møtet med taktfaste rop og megafon. Omtrent halvvei forsøkte motdemonstrantene å storme sperringene. Politiet svarte kontant med å kjøre de nye bilene frem. Dermed ble faktisk de taktfaste ropene til motdemonstrantene dempet.

IMG_0311

Dermed kunne publikum tydelig høre hva den fungerende israelske ambassadøren, Georg Deek, sa.

(mer kommer)

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også