Kort

Kurdistan: ISIS  forbereder en konfrontasjon med Kurdistan som trenger assistanse.  Shafaq News