Kort

Banken skriver at levering av tjenester ligger utenfor dens risikoappetitt. Banken blir selvfølgelig beskylt for islamofobi. The Guardian