Situasjonen på finansmarkedene er labil da en rekke faktorer bidrar til stor usikkerhet. Det er som de frykter den helt store smellen. Rykter om at storbanken Credit Suisse sliter, har utløst frykt. Det ble 15 prosent dyrere å forsikre seg mot kollaps i banken sist uke, en såkalt Credit Default Swap.

En artikel i Financial Times beskriver, hvordan topfolk i banken over weekenden har været i gang med at fortælle storkunder, at banken er i fin form, efter at der har været mange spekulationer om bankens økonomiske formåen.

Det oppstår stor usikkerhet om hvor solide bankene er. Danske Bank-aksjen var ned 8,5 prosent på det meste på København-børsen.

– Som bank og investor blev man nervøse for, om de andre banker havde fortalt hele investeringssandheden omkring deres sande helbredstilstand. Derfor blev markedet risikofyldt, og det er også det, man ser nu, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos investeringsplatformen Nordnet.

Tilliten gjelder også mellom bankene. De låner av hverandre.

Mistilliden og nervøsiteten mellem bankerne præger også investorerne, der vil sikre dem selv.

– Investorerne reagerer på forlydender, fornemmelser og rygter. Markedet er meget nervøst, og når specifikke navne dukker op til overfladen, vil alle koncentrere sig om det. Og hvis alle vil ud ad den samme dør på samme tid, så bliver det dyrere at komme af med, og man får mindre for aktivet, siger investeringsøkonom Per Hansen.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/eksperter-uro-i-europaeisk-storbank-skaber-frygt-ny-finanskrise

Norges Bank økte mandag korttidsutlån til norske banker.

For å gi økt forutsigbarhet om likviditeten i banksystemet og å dempe svingningene i pengemarkedet, vil Norges Bank tilby ekstraordinære lån til bankene.

Lånene som tilbys, er såkalte F-lån. Dette er et instrument som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. Det vil si øke basispengemengden.

I en pressemelding begrunner Norges Bank dette med at det den strukturelle likviditeten i banksystemet de kommende ukene, vil være svært lav som følge av store skatteinnbetalinger til staten.

– Usikkerhet om størrelsen på skatteinnbetalingene og nivået på likviditeten i banksystemet, har gitt store svingninger i korte pengemarkedsrenter, skriver de.

F-lånene som bankene tilbys, har fast rente og løpetid på én dag. Tilbudet videreføres dersom situasjonen tilsier det. (NTB)

Reduserer lånetak

Samtidig reduserer Finanstilsynet hvor mye husholdningene kan låne. Tidligere kunne man låne 5 ganger samlet inntekt. Nå reduseres dette til 4,5.

I dag er maksgrensen for låntakeres gjeld 5 ganger brutto årsinntekt. Finanstilsynet foreslår nå at denne grensen skal justeres ned til 4,5.

Årsaken til at tilsynet vil stramme inn er at det nå er økt risiko for finansiell ustabilitet sammenlignet med da nåværende utlånsforskrift ble fastsatt.

– Hensynet til finansiell stabilitet tilsier derfor at det fortsatt settes rammer for bankenes utlånspraksis, og at kravene i gjeldende forskrift strammes noe inn for å motvirke oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, skriver de i sin begrunnelse. (NTB)

 

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.