Nytt

Politidirektoratet sier grensebevoktning vil bli skjerpet. Vi ser bilder av væpnet politi på OSL. Men hvorfor suspenderes ikke Schengen med innføring av full grensekontroll?

Hvis situasjonen er så farlig som myndighetene indikerer med sin advarsel, er suspendering av Schengen det mest drastiske og gjennomgripende tiltak Norge kan gjennomføre.

Da stenges grensene for alle som passerer, dvs. man må identifisere seg ved innreise. Man går ikke lenger utenom passkontroll hvis man kommer fra Schengensonen, og ved grenseoverganger kan alle biler stanses.

Det vil være det klareste signal om at myndighetene mener alvor.

Men det gjøres ikke. Det gjør at beredskapen blir noe halvhjertet.

Politi og tollere får ikke det verktøyet som best ville gjøre dem i stand til å kontrollere flyten av mennesker.

Hva er det væpnet politi uten en slik mulighet skal se etter?

Norge har full mulighet til å suspendere Schengen i krisesituasjoner. Spørsmålet er: Hvorfor blir det ikke gjort? Hvis man har sagt A må man si B. Noe annet er et tegn på at man ikke riktig tror på egen informasjon, eller enda verre: At man mangler mot og gjennomføringsevne.