Nytt

123 millioner EU-borgere oppfyller nå Eurostats – riktignok ganske vide – kriterier for fattigdom, opplyser NRK. Det er sju millioner flere (and counting) enn for to år siden, og tilsvarer nesten hver fjerde borger av unionen. Mer enn 25 millioner mennesker er uten jobb, og lønningene har sunket kraftig i noen land. Stimulans til vekst er ikke i sikte.

Og det kan bli verre, påstår noen:

Ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam bør man regne med at 15 til 25 millioner flere europeere kommer til å havne inn under fattigdomsgrensa dersom EU-landene fortsetter sin innstrammingspolitikk.

Hvor skal EU-borgerne gå for å søke trøst?

Til Statistisk sentralbyrå, så klart!

I notatet til SSBs befolkningsfremskrivninger som ble omtalt i går, hvor det blant annet går frem at man der på huset forventer noe lavere innvandring til Norge fra landgruppen hvor EU utgjør hovedtyngden (fortell det til denne karen), fremgår det nemlig av de nederste kurvene i en figur vi allerede har sett på, at gjennomsnittsinntekten i denne landgruppe 1 sannsynligvis – alternativ M – styrker seg i forhold til den norske. Ja, trendbruddet kommer faktisk akkurat nå!

I verste fall – alternativ H – blir forholdet mellom inntektene det samme som i øyeblikket:

ssb-relativ-inntektsprognose

SSB har talt. Oxfam og EU-borgerne kan slappe av. Det blir ikke verre enn det er.

 

Nær hver fjerde EU-borger er fattig