Nytt

I det lille tettstedet Röstånga i Skåne bor det 800 innbyggere. Migrasjonsverket ønsker å plassere asylsøkere der. En ukes varsel på en befolkningsøkning fra 800 til 1100 personer blir selv drøyt for enkelte svensker. I hvertfall de som kjenner hvor stenen i skoen ligger og trykker.

I Röstånga finns 800 invånare, när alla flyktningar är på plats lär samhällets antal öka till 1 100.
– Svalövs kommun har cirka 13 000 invånare och är varken stor eller rik. Att därför på ett bra sätt hantera en situation där ett litet samhälle som Röstånga, med kort varsel, får en befolkningsökning på nästan 50 procent är inte praktiskt möjligt.
– Den lokala servicen, såsom skolan, är dimensionerad för 800 invånare, inte 1 100.
Svalövspolitikerna sätter även ökningen i ett annat sammanhang:
– För en tätort med 25 000 invånare skulle motsvarande ökning ge 10 00 invånare, 50 000 innebär 20 000 flyktingar. Ett sådant fullbordat faktum skulle Migrationsverket naturligtvis aldrig ställa större städer inför.
– Vi menar att att det är lika fel att sätta ett litet samhälle, som Röstånga, i den situationen.

Men å minske innvandringen nevnes ikke. Politikerne som protesterer mot Migrasjonsverket ønsker fortsatt asylsøkerne velkommen, men hele Sverige må hjelpe til.

Begeret begynner så smått å bli fullt nå?

http://www.skanskan.se/article/20140624/SVALOVLANDSKRONA/140629832/-/har-fatt-nog-av-migrationsverket