Sakset/Fra hofta

I 2005 ble Frontex, EUs grensekontroll, opprettet. Deres risikoanalyse for 2014 viser at antall asylsøknader i EU-landene fortsatte å stige i 2013.  Totalt var det 353.991 søknader i 2013, hvorav syrere utgjorde den største gruppen. Totredjedeler av søknadene fra syrere ble mottatt i Sverige, Tyskland og Bulgaria.

I oktober 2014 innføres en felles fingeravtrykkdatabase for Schengens ytre grenser. Norge er forpliktet til å delta i dette samarbeidet.

The best forecasts – those likely to materialise and have a direct bearing on the situation at the external border – spell an increased workload for border-control authorities as of October 2014, when all Schengen Member States will be required to be able to carry out VIS fingerprint verifications at all border-crossing points (BCPs) and also to issue,VIS visas with biometrics at the border when necessary.

Fra regjeringens webside:

Formålet med et entry/exit system er å bekjempe ulovlig opphold. Til dette formål skal det opprettes en felles database der tredjelandsborgeres inn- og utreisedatoer over Schengen ytre grenser skal registreres og lagres. Alle grenseovergangssteder på de ytre grenser skal utstyres med et elektronisk system som registrerer tid og sted for grensepassering, samt mulighet for kontroll og opptak av biometriske data (ansiktsbilde og fingeravtrykk). Biometriske data skal kunne benyttes ved kontroll av identitet ved utreise.

Lampedusa migration

Den stadig økende innvandringen, særlig fra Afrika, skaper problemer for ankomstlandene som Hellas og Italia. Lampedusa har gitt opp å behandle sakene, alt blir nå videresendt til Sicilia som også er i ferd med å knele under presset. I juli overtar Italia EU-formannsskapet fra Hellas og de sier allerede at innvandringen skal settes øverst på EU-agendaen. «Under formannskapet så vil ikke Europa se at Italia slår neven i bordet, men et Italia som tipper bordet over» sa innenriksminister Angelino Alfano i forrige uke.

Italy says the headquarters of the European border authority Frontex should move from Poland to Sicily to deal with the growing crisis. «Europe is distracted. But Europe can’t pretend it’s nothing. The problem exists … We need resources,» said Luigi Ammatunna, the mayor of the small town of Pozzallo on Sicily’s south-eastern coast, which has received 8,500 migrants this year.

FNs flyktningekommisjon har også meninger om den økte strømmen av innvandrere som tar seg over Middelhavet i livsfarlige små farkoster:

The United Nations has been forced to consider establishing refugee holding centres in north Africa and the Middle East due to the spiralling numbers of migrants attempting perilous journeys across the Mediterranean in a desperate effort to reach Europe.

The UN’s refugee agency, UNHCR, has said for the first time that the large-scale processing of migrants and refugees outside Europe, in countries such as Egypt, Libya or Sudan, may be necessary as frontline authorities claim they have been abandoned by Brussels in the face of a «colossal humanitarian catastrophe».

Hundreds of thousands of people are preparing to make treacherous crossings on unseaworthy vessels from the north African coast to Greece and Italy as this summer’s «boat season» gets under way, say officials. Figures for the first few months of this year already show a dramatic increase on previous years.

UNHCR’s European director, Vincent Cochetel, told the Guardian: «We would not be totally against external processing if certain safeguards were in place: the right to appeal, fair process, the right to remain while appeals take place.»

Vincent Cochetel sa videre at EU ikke har maktet å finne effektive måter å hindre at innvandrerne dør til sjøs og at istedet for å fokusere på sikring av grensene burde EU etablere trygge ruter for innvandrerne.

FNs flyktningekommisjon ønsker å bygge flykningeleire i Nord-Afrika og Midtøsten. En type store venterom før overfarten videre til Europas kyst.

«There’s no way that could work,» said Judith Sutherland of Human Rights Watch (HRW). «In theory, HRW doesn’t have a problem with creating channels of access to asylum in the EU from outside [but] you can’t imagine [the right] conditions being met in Libya today, or indeed Egypt or Morocco.»

Dette ville vært en edel tanke om det bare var reelle flyktninger det var snakk om. Men det er det som kjent ikke. En tilrettelegging av innvandringsstrømmen fra Afrika og Midtøsten med FNs hjelp vil virke mot sin hensikt. Det er simpelten ikke plass til alle i Europa. Et eller annet sted må silingen foregå. Sveriges løfte om å ta imot alle som kommer fra Syria og FNs utspill om å bygge flyktningeleire og en trygg overfart til Europa er direkte «unhelpful» i dagens situasjon.

The Guardian