Klassekampen arrangerer åpent møte om grunnlovsendringene på Kulturhuset, Youngstorget, i kveld 18.30. Blant deltakerne er professorene Eivind Smith og Jens Saugstad, som begge har markert seg som kritikere.

Saugstad har påpekt at de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene ikke har noe i grunnloven å gjøre. De kan tvertom true demokratiet.

Arnt Folgerø redgjør for Saugstads tanker i en kronikk som legges ut på document kl 2100.

Smith har protestert mot rettsliggjøring av politikken, som løfter politikken ut av politiske organer og over i domstolene. Han er en av de få som har advart mot en ny paragraf 115 som åpner for forhåndssensur når «tungtveiende interesser taler for det». Få medier har fulgt opp denne saken, som, ifølge Smith, tar oss tilbake til tiden før 1814, dvs til eneveldets dager.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂