Nytt

Mens Norge har bestemt at riksvåpenet skal gjeninnføres på politibilene, har en dommer i Sverige blitt betenkt over det svenske politiets emblem.

Bak riksvåpenet lurer det to økser som dommeren mener er fascistsymboler etter at Mussolini benyttet dem som symboler for fascisme. Ja, fascismen henter endog sitt navn fra disse øksene som er romerske fasces.

220px-Mussolini_personal_flag

Mussolinis personlige flagg

 

lennart_aspegren_och_polisemblemet

Dommer Aspegren med de to fascistiske øksene (i kryss bak riksvåpenet)

Den svenske dommeren Lennart Aspegren hevder at de to øksene er fascistsymboler og vil at de skal fjernes fra politiets emblem.

Just nu pågår det som bekant en genomgripande omorganisering av hela vårt svenska polisväsen. Arbetet, som leds av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, erbjuder också ett gyllene tillfälle att med statsheraldikerns hjälp skapa ett nytt polisemblem. Ännu finns det tid.

Frågor om symboler  och bilder och varumärken är erkänt betydelsefulla. Och få myndigheter har ju lika giltig anledning som Polisen att i olika sammanhang visa upp sin symbol för allmänheten.

I upplysningssyfte används den därför på uniformer, fordon, lokaler. Det sker i så stor utsträckning, att polissymbolen nästan blir en del av vår offentliga omgivning.

Men den föga positiva utformning som den på sin tid har getts leder i dag för många av oss lätt till alldeles fel associationer.

I den nuvarande symbolen har man – bakom lilla riksvapnet med dess välkända tre kronor – låtit ett par spöknippen (fasces) med bilor sticka fram sina huvuden. På det viset skämmer de hela emblemet.

Detta ska ha motiverats med att spöknippet i det gamla Romarriket lär ha stått för samhällets kraftsamling eller för statens bestraffningsrätt eller för lag och ordning i allmänhet. Men den symboliken måste anses vara rejält överspelad i och med att Mussolini och hans hejdukar på sin tid lade beslag på spöknippena och till och med lät fasces bilda grunden för namnet på deras rörelse, den italienska fascismen.

De romerske fasces øksene finnes også på det norske politiets emblem og  Frankrikes riksvåpen.

Øksene er eldre enn Mussolini og som symbol kan de ikke sammenliknes med svastika (selv om dette også er et gammelt symbol). Dette er et unødvendig initiativ av dommer Aspegren.   

Norsk politiemblem

Det er ingen planer om å fjerne eller endre på det norske politiets emblem – økser til tross.