Vi visste at direktøren ved Trondheim Kunstmuseum, Pontus Kyander ikke har hatt styring med økonomien ved museet.  Adresseavisen presenterte 01.03. hvilket beløp det dreier seg om. Kyander sprengte budsjettet med fem millioner kroner! Dette må sies å være en durabelig budsjettsprekk når det ordinære budsjettet er på rundt 16 millioner kroner.

I tillegg til de 3,3 millionene i merkostnad på byggeprosjektet, hadde museet dette året et merforbruk på 1,6 millioner kroner på sitt ordinære driftsbudsjett, slik at underskuddet ble på 4,9 millioner kroner for 2012. Kunstmuseets ordinære årlige budsjett ligger på ca. 16 millioner kroner.

Underskuddet ble til slutt så stort at Pontus Kyander ikke kunne fortsette som direktør ved Trondheim Kunstmuseum. De økonomiske overskridelsene gjorde at styret ved Museene i Sør-Trøndelag (Mist) i fjor høst mistet tilliten til Kyander. Kyander fikk beskjed fra styret om å redusere pengebruken, men det motsatte skjedde.

–Styret ble klar over at det var brukt mer penger enn forutsatt på oppussingen. I oktober 2012 fikk Kyander beskjed om at pengebruken måtte reduseres, med en reduksjon på én million kroner på driftsbudsjettet for 2013 og de tre neste årene. I stedet viste det seg at det gikk motsatt vei. Det ble fortsatt brukt mer penger enn budsjettert, sier styreleder Rasmus Brodtkorb i Mist etter gårsdagens styremøte i museumsorganisasjonen.

 

Kyander har vært en omstridt museumsdirektør. Det falt mange trondhjemmere tungt for brystet at mannen nektet å heise det norske flagget over museets hovedinngang. Kyander har også fått så hatten passer av byens store malersønn, Håkon Bleken. Bleken har flere ganger kritisert hvordan Kyander har forvaltet kunstgaven på Gråmølna som Bleken og Inger Sitter forærte Trondheim kommune. Maleren har likevel stått ved Kyanders side i saken mot kulturminister Widvey.

Museumsdirektører må få stå fritt til å utforme programmer og utstillinger, men det er likevel noe som halter i denne saken. Under de siste ukers hendelser har mange fått bekreftet et inntrykk av en egenrådig museumsdirektør. En museumsdirektør som utnyttet en siste anledning til å sverte både kolleger og politiske partier han ikke liker. Kyander har virkelig forstått budskapet fra Helga Pedersen. Kyander klarte å få et siste stikk mot dem han anser som sine fiender. Mannen har klart et lite kunststykke: Kunstmusems-direktøren har feilet på flere punkter, men klarte likevel å tildele seg selv offerrollen. Saken er at Kyander har skjøttet jobben sin dårlig – både hva gjelder økonomistyring og forvaltning av kunstgaven fra Bleken og Sitter.

Kyander opptrådte dessuten mer som opposisjonspolitiker enn som museumsdirektør da han i vårprogrammet skrev at Nasjonalistpartier – som Frp – er farlige. Reaksjonen på hans siste vårprogram-stunt, måtte være det beste Kyander kunne håpe på. Han fikk akkurat hva han måtte ha ønsket seg som reaksjon fra Mist-direktør Suzette Paasche. En sms! Og hvilken sms! En sms som bekrefter at kulturministeren har blandet seg inn i noe hun ikke burde. Dessuten er en sms så enkel å videreformidle, den er så konkret og viser til og med tidspunktet for når den ble mottatt. Og så viser Kyander sitt sanne ukollegiale jeg. Han går til pressen med den berømmelige meldingen fra Paasche. Og det var egentlig først nå at Kyander fikk satt i gang et helvetes leven. Selv sto Pontus i bakgrunnen og toet sine hender mens pressen flokket seg om kulturminister og Mist-direktør. Men nå er det endelig over. Kyander drar fra byen vår, og her skal ingen flere pines under Pontus.

Den som har oppsummert saken rundt Kyander best er Håkon Bleken. Bleken har både penselen og ordet i sin makt. Jeg slutter meg helhjertet til Blekens avsluttende ord i kommentaren   Æres den som æres bør (20.02.).

Til slutt vil jeg anbefale å lese den store russiske dikter Nicolai Gogols drama «Revisoren» der en stor sjarlatan ankommer en liten by, lurer alle trill rundt og så forlater byen. Enhver likhet med Trondhjem er verken tilsiktet eller tilfeldig, men uunngåelig. Og så, hva nå? Nå ligger Gråmølna utslått og kunstmuseet har en betydelig gjeld. På denne bakgrunn er det litt vanskelig for meg å delta i noen takksigelse for hr. Kyander. Jeg tror jeg greier meg med å takke for besøket.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.