Sakset/Fra hofta

Danmark har ført en adskillig blåere økonomisk kurs enn Norge de senere år, og den har fortsatt under de røde. Etter Helle Thorning-Schmidts sjette regjeringsrokade på 2,5 år avtegner det seg et mønster: blå økonomisk politikk og politisk korrekt verdipolitikk.

Denne todelingen blir enda tydeligere etter at SF har gått ut av regjeringen. De Radikale står for blå politikk i økonomien og politisk korrekthet i verdispørsmål.

Og nu har regeringsrokaden givet den radikale Manu Sareen ansvaret for integrationspolitikken.

Straks på førstedagen startede han en ”frikadellekrig”: Institutionerne må selv bestemme, om der skal serveres svinekød – stik imod Thornings tidligere melding.

I Dansk Folkeparti har de allerede bundet servietten om halsen. S-borgmester Ole Bjørstorp fra Ishøj på den københavnske vestegn taler brøsigt om Sareen (Politiken). Og Socialdemokraterne vil få endnu sværere ved at være partiet for vælgere, der ønsker en stram udlændingepolitik.

Begge deler er en belastning for Socialdemokraterne. Velgerne har en smertegrense på blå økonomi, men også på verdispørsmål. Det er de snakkende klasser som liker penger, karriere og soler seg i glansen av politisk korrekthet. De stemmer Radikale, ikke Socialdemokraterne. Socialdemokraternes velgergrunnlag smuldrer opp.

Noe av det samme kan man se tendensen til i Norge. Fremskrittspartiet og Høyre tør å vedkjenne seg borgerlig politikk på det økonomiske; mer valgfrihet, mer privatisering. Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet er ansatt som ny leder av NHOs forening Abelia, og vil ha ansvar for privatskoler. Haugli sier privatskoler er den mest naturlig ting av verden. Hvorfor skal vi akseptere toppprestasjoner innen idrett, men ikke andre fag?

Men i verdispørsmål tør ikke de blåblå gå utenfor de politisk korrekte enemerkene, kan det se ut til. Der holder man seg innenfor. Det vil i første omgang ramme Fremskrittspartiet. Partiet vil neppe overleve fire år i regjering uten å markere en ny politikk på dette feltet.

 

http://denkorteavis.dk/2014/en-lille-detalje-afgor-alt-for-thorning/

Kommentarer er stengt.