Kort

Forsvaret mener at dagens unge mennesker hverken er motiverte eller har fysisk form til de tradisjonelle fysiske kravene i militæret. 30 kilometermarsjen blir nå mest sannsynlig 20 km.

Når ble det tradisjon for at svake umotiverte soldater satte standarden i forsvaret?

– Reduksjonen er et resultat av at dagens ungdom synes det er for langt og tungt, sier major Dullum, som er fagsjef for militær idrett og trening på Krigsskolen. 

Marsjmerket og tremila har tradisjonelt vært en viktig del av utdanningen i alle forsvarsgrenene. Endringen som nå er på trappene, kommer som en del av arbeidet med å revidere Forsvarets bestemmelser om fysisk fostring fra 1993.

http://www.dagbladet.no/2014/01/04/nyheter/innenriks/forsvaret/31115466/