Tavle

Bjørn Stærk skrev i Aftenposten for noen måneder siden om hvordan England i samfunnsutviklingen – i forhold til innvandring – ligger 20 år foran Norge. Om det så stemmer, kan det være nyttig for den som vil holde et øye med Norges fremtid, å se til noen av The Telegraph sine fremragende journalister som aktivt har gått inn for å avdekke hvordan politiet konsekvent lar kriminelle, både voldtektsmenn og enkle tyver, få slippe med «a slap on the wrist» som David Barret kaller det.

Barret referer til en straffeutmåling kalt ‘caution’. En ‘caution’ er intet mer enn at den skyldige vedkjenner sin synd, og bare kanskje ligger det en betingelse i advarselen om at den skyldige skal betale en form for gjenreisning.

Uansett regnes ikke en ‘caution’, en advarsel, som noen kriminell dom, dvs., det kan aldri få noen praktiske konsekvenser for ettertiden i noen som helst form whatsoever. Dette er utvilsom en underminering av det juridiske system ettersom det hindrer myndighetene i å gi en yrkeskriminell noen annen straff enn en som er førstegangsfrobryter og muligens kun utenfor et uhell.  Først nå, lenge etter at man forstod at dette har kommet «out of hand» leverer justisdepartementet tall som viser i hvilke enorm størrelsesorden denne ‘straffe’utmålingen har blitt brukt:

More than 60,000 criminals who already had a caution on their record were let off with a “slap on the wrist” by police last year, including sex offenders and violent attackers. The Telegraph

Det er da vanskelig å si, bare ut i fra størrelsenordenen, om dette har vært misbruk av en mulighet til å ta lett på kriminalitet. Derfor har journalistene i The Telegraph etterspurt, fra hvert enkelt politidistrikt, de eksakte tallene for kriminelle som har gjentatt fått advarsel etter advarsel i tidsrommet av ett år. (Trykk på linken ovenfor for å se fordelingen). Men politiet er ikke like villige til å eksponere sitt eget handlingsmønster overalt.

Some of the country’s largest forces were among 20 which refused to hand over data on repeat cautions, including Greater Manchester Police, West Midlands, South Yorkshire and Nottinghamshire.

Despite widespread public concern about the issue, more than half of the police forces in England and Wales refused to reveal how many times they have handed repeat cautions to offenders.

It means the police are deliberately hiding the true picture, raising the prospect that today’s disclosures represent only the tip of the iceberg. The Telegraph

Journalistene skriver ikke med silkehanskene på for hverken politikere eller politiet.

I en annen artikkel om samme sak heter det at:

On average around one in five sex offenders are handed a caution each year including offences as serious as rape.

The Daily Telegraph disclosed last year that research by the Magistrates’ Association had previously found more than 50 rapists had been let off with cautions. The Telegraph

Jeg er usikker på om den samme aktive etteretningen av myndighetene på borgernes vegne kunne ha vært norsk. I stedet for journalister som driver etterretning på vegne av sine borgere har vi redaktører og journalister som hyller bruk av ulovlig hacking for å drive etterretning av sine borger, for rikets sikkerhet.

Venstresiden var en gang symbolet på kreftene som skulle stå myndighetene midt imot. Nå som de selv sitter godt i maktens godstol gjør kritikk vondt, og kvaler for uhederlige midler for å beholde sin posisjon og makt er minimale.

Så får vi håpe at formidlingen av denne positive borger-vigilantismen, fra engelsk til norsk, er noe nordmenn lærer av.

Marie Simonsen har åpenbart valgt side.