Kort

– Høy forekomst av utilstrekkelig pleie og omsorg, overgrep og forsømmelser på norske sykehjem.
VG

Les også

Les også