Kort

dn.no I det perspektivet er det interessant at produktivitetsveksten i Norge begynte å falle samtidig som arbeidsinnvandringen til Norge for alvor skjøt fart.