Tavle

Det å følge det norske nyhetsbildet på en rask og effektiv måte, er blitt mye enklere med de elektroniske hjelpemidler man har til disposisjon i dag. Hundrevis av ingresser kan raskt scannes med blikket for å se om det er skjedd noe viktig.

I løpet av et gjennomsnittlig døgn skulle man tro at det viktigste som skjer i Norge, er uregelmessigheter i samferdselen. Stengte veier eller tunneller, problemer med ferjesamband, innstilte båtavganger, stående T-baner, nedramlede kjøreledninger, viltpåkjørsler, utforkjøringer på glatta, kolonnekjøring over fjellet, redusert fremkommelighet, vogntog som sperrer veien, tilhengervelt, buss for tog…

Det er nesten så man må spørre seg om uregelmessighetene er av et omfang som kan parkeres mentalt som en helt normal mengde hendelige uhell, eller om det dels er frukter av den samme skjødesløsheten og middelmådigheten man oppdras til i en anstrengelsesfri skole og via de resulterende middelmådighetene som utgjør mesteparten av offentligheten – på sitt subtile vis noen slags eksempler.

Om man konsumerer kvarteparten av det stoffet som serveres om trafikken, været, sporten og kjendiser, blir det liten plass til nyhetene som sier noe om fremtiden: demografi, politikk, kultur, næringsliv, bosetting, skole, kriminalitet, religion etc.

Man må passe seg for ikke å drukne hodet i støy. First things first. Når kommer filtrene som automatisk skiller vesentlig fra uvesentlig?