Mandag kveld var det fakkeltog i Stjørdal. Rundt 1.500 var møtt opp for å vise sin misnøye med de foreslåtte kuttene i Stjørdals budsjett for grunnskole og barnehage. Det er rådmannens forslag til kuttliste, som skal spare inn 20 millioner i budsjettet i Stjørdal som har satt sinnene i kok hos barn og foreldre. Budsjettet skal vedtas 19. desember og stjørdalingene har nå fått vist sine lokalpolitikere hva de mener om kuttene.

Demonstrasjonen var ikke en demonstrasjon mot kulturhuset som er under bygging i Stjørdal, men det kan være verdt å nevne at kulturhuset har vært et omstridt tema de siste årene i Stjørdal. Stjørdal kommune har vel 20.000 innbyggere, men et relativt beskjedent innbyggertall har ikke stoppet lokalpolitikerne i å bevilge bygging av et kulturhus på 11 500 kvadratmeter med en prislapp på over 700 millioner kroner. Byggingen startet i mai i år og kulturhuset er planlagt ferdigstilt i 2015. Dette prosjektet er blitt betegnet som stormannsgalskap, og det har ikke manglet på advarsler i lokalmiljøet på slik pengebruk. Kulturhuset og budsjettet i kommunen har også fått oppmerksomhet i nasjonale medier. Dagens Næringsliv omtalte Stjørdal og kulturhuset i en leder tidligere i høst med den betegnende overskriften Stormannsgale småkommuner.

Mandagens demonstranter i Stjørdal var ikke opptatt av kulturhuset, men av å skjerme barn og unge fra budsjettkuttene som må komme.

 

Fakkelhav mot budsjettkutt