Jon Hustad intervjuet av Natt&Dag, får spørsmålet om hvem som er de største medieklovnene.

På spørsmål om hvem som er Norges største medieklovn svarer Hustad først Per Fuggeli, men vil forandre svar når vi kaller ham feig.

– Ja, det var for billig. Harald Stanghelle, da.

Han er en klovn?

– Ja, en pretensiøs klovn. Han og Arne Strand tilhører en dinosaurgenerasjon som burde vært pensjonert for lenge siden. Ikke at de burde fått trygd eller lignende, men de burde gjort noe annet enn å skrive. De er late, totalt uinteressante og lever på en gammel tradisjon om at de har autoritet i kraft av sin posisjon.

Verken Arne Strand eller Harald Stanghelle ønsker å kommentere Hustads karakteristikker.

http://www.nattogdag.no/artikler/8089/jon-hustad-det-er-altfor-lett-a-bli-noe-i-norsk-media#.Un9W5qV4kWd