Økte forskjeller, flere ulovlige innvandrere og større mobilitet gir mer økonomisk kriminalitet.
Aftenposten

Les også