Trippeldrapet på Valdresekspressen kunne ikke unngå å aktualisere spørsmålet om lukkede asylmottak, om ikke annet så for personer med avslag på asylsøkanden som venter på uttransportering fra landet, gitt at en politistyrke som beveger seg med lysets hastighet ikke kunne ha forhindret ugjerningen.

Overlege og psykiater Aina Basilier Vaage tror at asylsøkere som havner i lukkede mottak, kan bli mer voldelige og utagerende.

Vaage, som er overlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, mener det er en veldig stor utfordring i seg selv å komme til Norge, være redd, å ha en historie i bagasjen, bli hørt, trodd og tørre å stole på folk. Å innføre lukkede mottak vil gjøre situasjonen enda verre for asylsøkere som har fått avslag, mener hun.

– Det er helt forferdelig og misforstått. Presset, traumene og depresjonen vil øke. Det vil bli mer vold, utagering og ødelagte menneskeliv. Jeg har ingen tro på det i det hele tatt, sier hun til Vårt Land.

At tilværelsen på slike mottak ikke vil bli noe hyggelig, er det liten tvil om.

Men det er for å si det litt brutalt en pris de fleste mer enn gjerne lar asylsøkere med avslag betale for at den volden de måtte bære på, stor eller liten, ikke skal ramme sakesløse og intetandende personer som tar bussen, eller tiåringer som venter på bussen.

Det Vaage i realiteten tar til orde for, er å gi etter for en form for utpressing.

Grunnløse asylsøkere som kommer til Norge, vel vitende om at mange av deres landsmenn har kommet seg gjennom nåløyet, nei: låvedøra med en nokså sløv vakt, kan sammenlignes med en person som har tatt alle pengene sine og satt dem på rødt på rouletten i Monte Carlo. Utfallet er med litt over femti prosents sannsynlighet en komfortabel tilværelse i et «perfekt land», som en hyggelig kar fra Bangladesh kalte det mens vi ventet på samme fly fra Gardermoen, og med litt under femti prosents sannsynlighet en mye kummerligere sådan et helt annet sted.

Deres forventninger om at kula havner på rødt, og ikke på svart, er en formidabel maskin til produksjon av stresshormoner. Når kula havner på svart, ligger alt til rette for de uinnfridde forventningers vold. Den er det nok de færreste som har lyst til å stifte bekjentskap med.

Er det noe Norge er flinke til, så er det å spenne forventningsbuen høyt for alle som kommer, med advokater, tolker, helsetjenester, garantert tak over hodet etc. Når så over halvparten vinner i roulette, forsterker det forventningene ytterligere. Det blir vanskeligere og vanskeligere å avvise folk, også fordi de kan gå under jorden hjulpet av en voksende koloni av sine egne.

Alle fornuftige mennesker skjønner at disse forventningene må dempes, jo før jo heller.

 

Aftenposten/NTB: Psykiater frykter at lukkede mottak vil føre til mer vold