USAs finansdepartement kritiserte onsdag Tysklands økonomiske politikk i noe hardere ordelag enn vanlig. Kritikken er ikke ny. Amerikanerne har lenge vært av den oppfatning at Tyskland med sine store budsjettoverskudd, dels et resultat av en eksportrettet økonomi som drar fordel av en valuta som svekkes av de andre eurolandenes problemer, ikke stimulerer en etterspørsel i hjemmemarkedet som verdensøkonomien ville ha godt av.

Tyskerne er redde for inflasjon, men amerikanerne mener at det i øyeblikket snarere er fare for deflasjon:

The low inflation figures come at a time of growing tensions between the U.S. and Germany over the export-driven model of Europe’s largest economy—and offer some support for U.S. criticisms. In blunt language Wednesday, the U.S. Treasury said that “anemic” growth in German domestic demand, and its dependence on exports, had led to a “deflationary bias for the euro area as well as for the world economy.

At kritikken kommer på det som neppe er det psykologisk mest gunstige tispunktet, betyr formodentlig at USA i kulissene legger betydelig press på Tyskland. I et spøkefullt øyeblikk før han ble gjenvalgt sa Obama til noen journalister at han tilbrakte mer tid med Angela Merkel på telefonen enn med sin kone Michelle.

 

Wall Street Journal: Euro Zone Faces Threat of Too Little Inflation