Sakset/Fra hofta

Tyskland, av alle, viser ingen tegn til å ha lært av historien, skriver Niall Ferguson og Nouriel Roubini i Financial Times. Av irrasjonell frykt for å gjenta hyperinflasjonen fra 1923, glemmer tyskerne hvordan en europeisk bankkrise bidro til å ødelegge demokratiet i 1933, skriver de to økonomiprofessorene ved henholdsvis Harvard og New York University. Med bankkrisen som er under oppseiling i dag, forstår ikke Tyskland hvordan de risikerer å gjenta historien, sier de to i uvanlig advarende ordelag.

Offentligheten er i ferd med å miste tilliten til bankene i Sør-Europa, mener artikkelforfatterne, og det er derfor ingen vei utenom en massiv rekapitalisering av disse. I motsatt fall risikerer man en sosial og økonomisk nedsmeltning som vil ryste samfunnet i dets grunnvoller, med uante konsekvenser.

Tysklands sterke instinktive tilbakeholdenhet med å utsette egne skattebetaleres penger for kredittrisisko for å oppnå denne høyst nødvendige rekapitaliseringen, vil i lengden også ramme dem selv, gitt at de kriserammede økonomiene utgjør en stor del av deres egne eksportmarkeder. Disse landenes tilstedeværelse i euroen har dessuten gitt tysk eksportindustri gode vilkår, skriver de to professorene.

Germans must understand that bank recapitalisation, European deposit insurance and debt mutualisation are not optional; they are essential to avoid an irreversible disintegration of Europe’s monetary union. If they are still not convinced, they must understand that the costs of a eurozone break-up would be astronomically high – for themselves as much as anyone.

After all, Germany’s prosperity is in large measure a consequence of monetary union. The euro has given German exporters a far more competitive exchange rate than the old Deutschmark would have. And the rest of the eurozone remains the destination for 42 per cent of German exports. Plunging half of that market into a new Depression can hardly be good for Germany.

EU ble opprettet for å forhindre gjentagelsen av 1930-tallets katastrofe på det europeiske kontinent. Det ville være en bitter skjebnens ironi hvis prosjektet skulle ende med å virke mot sin hensikt. Amerikanerne er altså bekymret, og Ferguson og Roubini sier antagelig det Obama også tenker. Hva tyskerne til slutt vil foreta seg under det massive presset som etterhvert legges på dem, er ikke godt å si.

 

Berlin is ignoring the lessons of the 1930s