Tavle

Liv Signe Navarsete slo an nasjonalistiske toner under landsstyremøtet mandag. Det bygges opp til at de blåblå kommer til å ødelegge landet, i det minste de gode delene, som sosialdemokratiet har bygget opp.

At sosialdemokratiet selv rommer motsetninger som gir negative konsekvenser og tvinger frem upopulære valg, er fraværende tanker. Det manes frem bildet av onde krefter som kaster seg over, f.eks landbruket.

og minnet om at «det Norge vi elsker,» er skapt av generasjoners bærekraftige bruk av naturressurser.

– Vi får ikke frem norske spesialiteter uten å beskytte norsk matproduksjon. Mister vi matproduksjonen, mister vi både identitet, kvalitetsmat og næringsutvikling. Uten matprodusenter i hele landet, mister vi industriarbeidsplasser i byene. Gror landet til, mister vi utsikten fra hytta, og turopplevelser på snufjellet der beitedyre i dag tryller utmarken til miljøvennlig kvalitetskjøtt, sa hun.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Sp-leder-Frykter-bondekutt-og-tvangsspokelset-7346077.html