Nytt

Visse utspill de blåblå kommer med vil være det samme som å lage selvmål. Forslaget om å forby kirkeasyl er blant dem.

Politiske motstandere dundrer til. Kirkeledere er mot, Knut Arild Hareide og Abid Raja lar ikke anledningen gå fra seg. Selvsagt benytter han ordet «ekstremt».

 

– Ekstremt overtramp. Venstres Abid Raja fremhever den lange tradisjonen verden over for at mennesker på flukt kan søke asyl i kirken.

– Dette er en etablert sedvane som har vært respektert i svært lang tid, sier Raja som er utdannet jurist og legger til:

– Skal regjeringen rokke ved en så etablert ordning ville det være udemokratisk av dem å gjøre dette gjennom en instruks. Dette er en etablert sedvane på linje med norsk lov.

Han mener det vil være et «ekstremt overtramp» hvis politiet skulle ta seg inn i kirken og hente ut folk. Selv tror han ikke regjeringen vil gjøre alvor av kirkeasyl-nekten.

– Jeg anser dette punktet i regjeringsplattformen som et utspill fra regjeringen for å tilfredsstille visse velgergrupper, sier Venstre-politikeren.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide rister på hodet.

– Hvordan skal de håndheve dette, spør KrF-lederen og fortsetter:

– Mener de at politiet skal ta seg inn i kirkerommet, eller vil de pålegge trossamfunn å stenge dørene? Begge deler mener jeg er uholdbart, sier Hareide.

 

http://www.vl.no/samfunn/politikere-og-kirketopper-steiler-av-bla-kirkeasylnekt/