Nytt

Sett i etterkant av hva NRK har belyst av Oslos økende andel arbeidsledige og sprengte sosialbudsjetter, så kan man lure på hvor Terje Bjøro (Venstres bystyregruppe) finner sin optimisme.  Han har skrevet et leserinnlegg som ser lyst på Oslos økonomiske situasjon.

Byrådets tertialrapport viser at byen styres godt og har en stabil og god økonomi, men også i veldrevne bydeler er det alltid forbedringspotensiale på flere områder. Venstre vil særlig fremheve behovet for å få ned ventetiden på legevakten, samt at investeringstakten kommer til å være høy i årene som kommer. Det fordrer tett oppfølging fra byrådets side, for å sikre at skoler, barnehager og andre investeringer kan gjennomføres i tide og til riktig tid. Det er et ansvar jeg stoler på at byrådet vil fortsette å ta på stort alvor.

Venstre er også glad for at bydelene i hovedsak ligger an til beskjedene mindreforbruk, noe som tyder på at tjeneste tilbudet er godt dimensjonert og effektivt. Vi regner med bydelsutvalgene i de få bydelene som har merforbruk, vil ta de nødvendige grep for at situasjonen ikke utvikler seg i gal retning resten av året.

Ingen fare. Oslo er i trygge hender…

Fakta eller en ønskedrøm?

Innlegget kan leses i Akers Avis fredag 20.september.