På toårsdagen valgte VG å publisere et stykke av literaturviteren Pål Norheim som oppstiller som premiss at hvis det finnes likhet mellom massemorderens  tanker og ideer og det andre tenker så er sistnevnte  moralsk skyldige. 

Men hva vil det si å dele ideer? Det kan være fakta, som man likevel oppfatter på vidt forskjellige måter, historiske fakta eller nåtidige fakta, og derfor trekker vidt forskjellige konklusjoner ut fra.

Ingen slik distinksjon hos Norheim, som mener «disse menneskene» ikke vil ta inn over seg ansvaret.

Det er ytterst løse påstander og umulig å forsvare seg mot. Hvem som helst kan i prinsippet bli sittende fast.

En ting kan man uten videre slå fast: Disse ideene har ingenting å gjøre med morens omsorgsvikt eller barnvernets manglende oppfølging da lille Anders var fire år gammel. Dette er forestillinger Breivik deler med nokså mange. Ideologien gjenfinner man – med vekten snart på ett, snart på et annet punkt – overalt i de såkalte kontra-jihadistiske miljøene, fra Robert Spencer og Pamela Geller i USA til Lars Hedegaard i Danmark og vår hjemlige Peder Nøstvold Jensen, kjent som Fjordman.
Ikke bare det kontrajihadistiske miljøet, men også mange islamkritikere har hatt tungt for å svelge denne kjensgjerningen. For hvis Breivik drepte ungdommene på Utøya som en direkte konsekvens av disse ideologiske forestillingene, så er vel de som deler disse ideene moralsk medskyldige i ugjerningen?
Følgelig har de brukt all sin energi på å bygge vanntette skott mellom seg selv og gjerningsmannen, ved å karakterisere ham som et sinnsforvirret monster som ikke på noen meningsfull måte har latt seg influere av deres tanker.
Det er en forståelig reaksjon. Men særlig troverdig er den ikke. To år etter de fatale hendelsene må man simpelthen konstatere at de islamkritiske miljøenes håndtering av den ideologiske dimensjonen står til stryk. Det må tilføyes at de har vært godt hjulpet av noen av sine meningsmotstandere, som til tider har falt for fristelsen til å klistre Breiviks ugjerninger til meninger de selv ikke liker.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10112300