Tavle

Hver dag produseres en uendelighet av nyheter. Intet individ rekker over alle sammen, og det er nødvendig å filtrere. I den lyse årstiden er behovet enda mer påtrengende. Hvordan gjør vi dette? Hvilke nyheter er viktige for oss?

For mange er Facebook-veggen blitt den foretrukne nettavisen. Og tankegangen har mye for seg: Det som ens venner fremhever, interesserer sannsynligvis en selv også.

Takket være de mange personer som, foruten oss selv, hver dag scanner tusenvis av overskrifter og ingresser fra inn- og utland med større eller mindre grad av systematikk, og som sier fra dersom de ser noe viktig, får også Document et slags fellestrekk med et sosialt medium: De sakene som bestemmer fremtiden din, og som ikke blir fremhevet så mye som de fortjener i de tradisjonelle mediene, vil du finne hos Document. Av og til bare som en lenke, noen ganger i en mer bearbeidet sitatsak, og stundom ledsaget av våre egne refleksjoner.

Man vil ikke finne sport, ulykker eller kjendiseri her, men den politisk interesserte som vil forstå det man kan kalle revolusjonen i Norge og Europa, skal ideelt sett ikke trenge noen annet nyhetsportal for det formål – en kilde til lokalnytt eller stoff for spesielt interesserte kan vi naturligvis ikke være. Selv når vi tilbringer mindre tid foran skjermen enn under en parasoll, langs en skogssti eller med sjelens høyst nødvendige hvile, prøver vi å lese tips og registrere det viktigste.

Om det kommer færre saker en dag, er det høyst sannsynlig fordi det er skrevet færre interessante ting. Det blir på en måte også en tidsbesparende tjeneste: Intet vesentlig nytt er skjedd siste døgn, så gakk like gjerne hen og nyt familien, virketrangen, kunsten, refleksjonen eller øyeblikkets eventuelle sorgløshet. Observasjon er viktig, men fremtiden skapes ikke av observatører, den skapes av de mange bitte små aktive valgene som gjøres hver dag.