Kort

Offisiell statistikk ignorerer at Olje-Norge er et uhyre viktig eksportmarked for Fastlands-Norge.
NA24