Nytt

President Barack Obama holdt nylig en tale der han sa at «all wars must end», og mente krigen mot terror. Dette stemmer dårlig med avsløringene av PRISM-programmet.

Som Peter Baker i New York Times kommenterer: det ser ut til at krigen pågår for fullt, og at Obama har bygget på forgjengerens policy og perfeksjonert den.

Obama er ikke så god i situasjoner hvor han er presset. I går var han tydelig på defensiven da han måtte svare på spørsmål om PRISM. Han var kommet til California for å møte den nye kinesiske lederen. I stedet sto han overfor en avsløring som er potensielt større og mer skadelig for hans personlige omdømme enn wikileaks.

Obama valgte å forsvare programmet. Han sa ikke at civil liberties er viktig og må beskyttes. Han sa at man ikke kan få i pose og sekk. Man kan ikke få 100 % sikkerhet og 100 % privatsfære. Man må inngå noen kompromisser. Dette var ikke det smarteste Obama  kunne svart hvis han ønsket å ri stormen av. Obama sa at alt var i orden politisk-rettslig sett: Kongressen var fullt informert, og FISA-loven var vedtatt og fornyet på regulær måte. Alt var i orden. Men dette stemte dårlig med inntrykket opinionen satt igjen med. Obama burde hatt intuisjon nok som politiker til å vite at han måtte komme disse spørsmålene i møte.

Det finnes republikanere som forsvarer PRISM og sier det er helt normalt, og ikke så omfattende som det ble presentert som i går. Senatoren Lindsey Graham nærmest latterliggjorde kritikken igår.

Men det finnes andre som reagerer kraftig på avsløringen. En massiv overvåking bryter med amerikanernes beskyttelse av individet overfor en maktfull stat.

Her møtes demokraten Al Gore og Rand Paul: de er begge mot the Security State.

 

Krigen er ikke over likevel:

 

The war ain’t over.  Despite Obama’s declaring that «all wars must end» in a recent speech at National Defense University, the revelations of Internet tapping and phone records show that at least behind that shadowy world, the administration is still very much on a war footing. The NYT’s Peter Baker: «Whatever his ambivalence about what President George W. Bush called a global war, Mr. Obama has used some of the same aggressive powers in the name of guarding national security even, in the view of critics, at the expense of civil liberties. Rather than dismantling Mr. Bush’s approach to national security, Mr. Obama has to some extent validated it and put it on a more sustainable footing.»

 

Strange bed fellows: Baker notes how Dems like Al Gore and Tea Partiers like Rand Paul see the privacy issue in much the same way. «‘Is it just me, or is secret blanket surveillance obscenely outrageous?’ former Vice President Al Gore, the former Democratic presidential nominee, wrote in a Twitter message. On his own Twitter account, Senator Rand Paul of Kentucky, a possible Republican presidential candidate, condemned the surveillance as ‘an astounding assault on the Constitution.’

 

Foreign Policys Situation Report