Nytt

Det er fremkommet flere opplysninger om den nye skatteunndragelsessaken. De verste antagelsene lekkasjer kunne tyde på, slo til:

Aftenposten skrev fredag om avsløring av et velorganisert nettverk knyttet til en 37 år gammel kvinnelig «skatterådgiver» av vietnamesisk opprinnelse. Hun har brukt en rekke mellommenn, som har rekruttert kunder til nettverket. Svært mange av klientene er trygdede. Nesten alle de 2100 klientene har asiatisk eller annen utenlandsk bakgrunn ifølge Skatt øst, og er i hovedsak bosatt i Oslo og Akershus. Mange har bakgrunn fra Pakistan, Irak og Afghanistan.

Skatt øst mener denne saken har flere paralleller til drosjesvindelsaken der det var omfattende trygdesvindel i tillegg til skattesvindel.

Jo flere mennesker som fortsetter å komme til Norge fra svært korrupte land, desto hurtigere går det som ellers kunne ha vært reddet av den norske samfunnsmodellen i graven. Tillitssamfunnet er allerede en saga blott, og historikerne vil kanskje undres over hvor fort det gikk.

Prisen for det Michael Tetzschner og andre misvisende kaller internasjonale forpliktelser, er at man setter til side forpliktelsene overfor egen befolkning. Hvem er egentlig Norges lover til for? Den norske befolkningen, eller hele verden?

 

Nav gransker nettverk av skattejuksere