Nytt

Regjeringen vil forsøke å få opp sysselsettingen blant ikke-vestlige og vil bruke 290 millioner de neste to år på å kurse 800 innvandrere. Regjeringen er fornøyd hvis 360 får jobb.

Hvis alle får jobb vil det koste 362.500 per deltaker. Hvis bare 360 får jobb, vil regjeringen ha brukt over 805.000 kroner på hver. 

«Jobbsjansen» er regjeringens viktigste tiltak i så måte, og retter seg mot ikke—vestlige innvandrere.

Målet er å bringe sysselsettingsgraden opp på nivå med befolkningen for øvrig – på 70 prosent. I dag er den på 53 prosent.

Med SSBs arbeidsmarkedsstatistikk som anslag på alle ikke—vestlige innvandrergrupper, må 43.000 flere ut i jobb for å nå målet, skriver Finansavisen.

http://www.dagbladet.no/2013/04/26/nyheter/okonomi/hegnarno/innvandring/innvandrer/26871425/