Nytt

Hvem er terroristene bak Boston-massakren? Svarene kommer snart. Men bildene og åstedet for nattens skyting gjør det rimelig å anta at i det minste en av dem er student ved MIT.

Hvis det stemmer vet myndighetene allerede hans navn og bakgrunn og vil snart vite det meste om hans livshistorie. Hvis han er utenlandsk borger – og bildene kan tyde på at begge har en utenlandsk bakgrunn – reiser det politiske spørsmål som må håndteres diplomatisk og sikkerhetsmessig. Hvor samarbeidsvillig vil landet de er fra, være? Hvor såret vil den nasjonale ære bli over at en eller to terrorister er tatt? Dette er spørsmål som krever forsiktig diplomatisk behandling. Men USA blir nødt for å komme til bunns i saken. Folk krever det og mediene kommer til å hjelpe dem.

 

Suspects in crowd
Suspects Together
suspect2behindwoman