Nytt

Ankedomstolen Special Immigration Appeals Commission i Storbritannia har satt foten ned for utlevering til Jordan av den terrormistenkte islamisten Abu Qatada, som av en jordansk domstol i 1999 ble dømt in absentia for terrorisme mot vestlige og israelske mål, og av det britiske innenriksdepartementet er ansett som en fare for rikets sikkerhet, blant annet i egenskap av åndelig leder for selvmordsbombere.

Etter å ha vært holdt i forvaring over lange perioder i de siste ti årene, havner han altså på frifot i morgen, om enn under strikte betingelser, utstyrt med en elektronisk fotlenke de timene han kan bevege seg utendørs.

Den britiske ankedomstolens kjennelse begrunnes med at Qatada angivelig ikke vil få en fair rettssak i Jordan fordi vitner kan ha vært torturert, og den er fattet til tross for jordanske myndigheters garantier overfor Storbritannia om at slik bevisførsel ikke vil tillates, samt Den europeiske menneskerettsdomstolens oppfatning om at han ville bli anstendig behandlet i sitt hjemland, sågar i samsvar med europeiske standarder.

Innenriksdepartementet er naturlig nok skuffet over domstolens masochisme på landets vegne, men har ikke tenkt å gi opp den juridiske kampen for å få Qatada vekk fra øyriket.

Men for et mas! Det er utrolig hvilke jernharde garantier ankedomstolen krever for å utlevere en person som både er en økonomisk belastning og en sikkerhetsrisiko for egne borgere. Enda mer utrolig er det at den ikke fester lit til garantiene når de kommer, sågar til en europeisk domstols tilfredsstillelse.

Det er vel all grunn til å tro at et tilsvarende juridisk bikkjeslagsmål vil finne sted i Norge så snart regjeringen ønsker å sette utenlandske terrorideologer og -praktikere på flyet. Måtte regjeringen ha bedre advokater enn terroristene, og måtte det norske rettssystemet legge større vekt på ustraffede norske borgeres rett til sikkerhet, enn på straffede utenlandske terroristers rett til en prosess i samsvar med de høyeste rettssikkerhetsstandardene på planeten.

 

BBC: Abu Qatada wins appeal against deportation