Nytt

Jon Rognlien har anmeldt Simen Sætres bok om Fjordman i Dagbladet. Når meningsforskjellen mellom forfatter og subjekt er så store, er det interessant å registrere hvordan anmelderne turnerner dem. Det sier noe om hvordan de forstår et tema.

Ett av de mest sensitive – og avslørende – punkt i oppgjøret mellom politisk korrekte og deres motstandere er synet på kristendommen. Rognlien presterer denne observasjonen:

Sætre kunne godt spurt ham ut om flere viktige temaer. Kanskje han gjorde det, uten svar. Hvordan anser fjordmannen seg selv som kristen? Skiller han mellom kristendommen og kristenheten – altså, er han en slags ateistisk kristen, slik man gjerne finner på høyresida? Hvordan avgrenser han nestekjærlighetsbudet? Og hva er den prinsipielle forskjellen på Pavens historiske teokrati og Khomeinis moderne?

Hvis man mener at det finnes paralleller mellom den katolske kirke og Khomeini og at begge representerer teokrati, har man demonstrert en så svimlende mangel på kunnskap og dannelse at man diskvalifiserer seg selv. Hvorfor dannelse? Fordi det handler om kristendommens opprinnelse, og Europas opprinnelse. Kirken fylte et tomrom etter at det vestromerske riket gikk i oppløsning, og skapte det hellige romerske riket sammen med frankerne. Fra første stund var det en innebygget spenning mellom de to, og det har å gjøre med at kristendommen aldri har hatt det sammenfall mellom religion og politikk som islam har.

Det ligger et ønske i Rognliens korte avsnitt om å kunne benytte historien som slagvåpen, etter først å ha sagt seg fri fra den. Det er en forbausende øvelse. En ansvarsløshet av et spesielt slag.

Men finnes det ikke et berøringspunkt her mellom ABB og Rognlien? De forenes i historieløsheten. Ingenting gjør noe.

Rognlien avslutter med en smakløshet som viser at han ikke har noen forståelse av temaet han skriver om.

Jeg skulle gjerne også fått vite hvordan han vurderer andre med tilgrensende synspunkter, folk som trolig har berøringsangst overfor ham.


Hva synes han om Hege Storhaug, Tybring-Gjedde og Facebook-høyre? Synes fjordmannen at slike folk er på rett spor, eller tilhører de forræderne?

http://www.dagbladet.no/2013/04/17/kultur/anmeldelser/litteratur/litteraturanmeldelser/bok/26698810/