Fremskrittspartiet har en tid ytret ønske om at Norge skal kopiere endel av Danmarks regler i utlendingeforvaltningen, noe regjeringen ikke ser ut til å ønske fordi de angivelig er menneskerettighetsstridige.

Under torsdagens integreringsdebatt i Stortinget kom dette temaet opp igjen i en replikkveksling mellom Morten Ørsal Johansen (FrP) og justisminister Grete Faremo (Ap). Til tross for at sistnevnte er en pratemaskin, legger hun klart for dagen at keiseren er kliss naken:

Morten Ørsal Johansen: President, Fremskrittspartiet har i denne saken sendt spørsmål til statsråden to ganger. Ingen av gangene har vi fått svar på det vi spurte om. Undertegnede rettet igjen spørsmål til statsråden fra talerstolen nå i denne saken, og fikk under statsrådens innlegg ikke svar på det jeg spurte om. Så jeg prøver igjen, jeg, president. Hvilket av de forslagene som FrP har fremmet her, og som Danmark har innført, har Danmark blitt dømt for etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen?

Statsråd Faremo: President, når jeg svarer på henvendelser fra komiteer i Stortinget eller representanter, så tar jeg utgangspunkt i de forslag som er fremsatt. Og de er, president, i denne sak ikke identiske med dansk regelverk og praksis. Det er riktig at jeg i mitt svarbrev viste til at enkelte av forslagene kunne være problematiske i forhold til våre forpliktelser etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og ikke minst reglene om retten til familieliv. Poenget, president, er at forslagsstillerne ikke noe sted i sine forslag har sagt noe om de vil gjøre slike unntak som blant annet de danske reglene inneholder knyttet til retten til familiegjenforeninger, blant annet.

Morten Ørsal Johansen: President, jeg må få rette statsråden littegrann, for de forslagene som danskene har innført, og som vi foreslår her, er klippet rett ut fra det det danske Folketinget har vedtatt. Og spørsmålet mitt er igjen: Har Danmark blitt dømt etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen for noen av disse vedtakene?

Statsråd Faremo: Ja, president, jeg var i ferd med å nevne reglene om retten til familiegjenforening, for eksempel mellom barn og foreldre, og det er etter min oppfatning slik at disse må man vurdere nøye hvorvidt de kommer i konflikt med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Og la meg ta et konkret eksempel: Dersom det stilles som vilkår at en flyktning som har hatt heltidsarbeid i to og et halvt år av de siste tre årene for å få familiegjenforening med ektefelle og barn som vedkommende hadde før han eller hun kom til Norge, så vil dette være strengere praksis enn i noe annet europeisk land. Og jeg, president, kan ikke se annet enn at dette er et spørsmål som ville måtte vurderes grundig opp mot menneskerettighetskonvensjonen.

Morten Ørsal Johansen: President, jeg blir omtalt som en rimelig vrang mann enkelte ganger, fordi jeg gir meg som regel ikke når jeg ikke får svar på noe jeg lurer på. Og nå vil jeg prøve en siste gang, i hvert fall i denne sammenheng, å få et ja- eller nei-svar fra en statsråd. Jeg vet at det kan være utrolig vanskelig, men jeg prøver allikevel. Hvilke av de tiltakene som er gjennomført i Danmark, har Danmark blitt dømt for i henhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen?

Statsråd Faremo: President, nå har jeg gitt et eksempel på en sak som burde vurderes nøye opp imot konvensjonen. Og så lenge forslagsstillerne selv ikke har vært konkrete på hvilke unntak man tenker seg fra hovedreglene som er foreslått, og det finnes en rekke unntak i det danske regelverket, president, så er det vanskelig å svare på det spørsmålet som er stilt, og, president, jeg må også peke på at der er en rekke regler i det danske regelverket som nå er endret den senere tid, det var også flere regler som var svært vanskelig å håndheve og kontrollere gjennomføringen av.

Rent bortsett fra at normale mennesker aldri ville ha klart å svare så unnvikende uten å dø av skam, blir man litt misunnelig på britene, som i det minste har et underhus hvor en statsråd ville ha blitt ledd ut for en så ynkelig forestilling.