Feature

Apostasi-forbudet er ett av islams ømmeste punkt. Når Yusuf Qaradawi får spørsmål om det, skulle man tro han ville velge sine ord med omhu. Han sitter i et TV-studio. Men han gjør ikke det. I stedet sier han at hvis det ikke var for forbudet ville ikke islam vært hva det er. Troen må altså beskyttes av dødsstraff. Det er vanskelig å tenke seg en mer katastrofal PR.

Qaradawi om apostasi: http://www.andrewbostom.org/blog/2013/01/30/qaradawi-if-they-muslims-had-gotten-rid-of-the-apostasy-punishment-islam-wouldnt-exist-today/