Nytt

Kanskje det er fordi Sverigedemokraterna (SD) klatrer på meningsmålingene og det er valg til neste år, kanskje det er fordi Migrationsverket i år forventer en kraftig økning i antall asylsøkere, eller kanskje denne opplysningen, sammenholdt med ledighetstallene, nasjonaløkonomien og kvalifikasjonene hos dem som kommer – og i gjennomsnitt bruker sju år på å komme i arbeid –, har vekket Fredrik Reinfeldts realitetssans.

Uansett: Sveriges statsminister sier nå til Sydsvenskan at innvandringen ikke kan være fri, at kravet til forsørgerevne innført for to år siden må skjerpes, at papirløse må sendes hjem og at politifolk som håndhever svensk utlendingelov ikke er onde. Fremfor alt sier Reinfeldt at det er «naturligt att folk oroar sig» og at det (gisp!) er lov å spørre seg om ikke innvandringen er litt vel høy.

Selv om han ikke forsømmer anledningen til å kalle SD «främlingsfientlig», tar han med dette verbalt avstand fra f.eks. Miljöpartiet:

Samtidigt som Reinfeldt står för såväl arbetskraftsinvandring som en generös asylpolitik är han påtagligt irriterad över vad han ser som hyckleri i flyktingdebatten.

Politiker från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ofta varit kritiska till enskilda avvisningsbeslut.

– Ibland låter det i medierapporteringen och från vissa politiska partier som om man vill ha fri invandring. Men alla partier har ju varit med och beslutat om att Sverige ska ha en reglerad invandring.

– För mig betyder det att reglerna måste följas. Den som inte har tillstånd att stanna i Sverige måste åka hem.

Om Centerns forslag om fri innvandring har statsministeren dette å si:

– Det är naturligtvis fritt för dem att uttrycka det. Jag tror inte på det.

Varför inte?

– För att det finns mycket stora skillnader i välfärdsambitioner mellan fattiga och rika länder. Om vi skulle säga att all vår skattefinansierade välfärd står öppen för vem som helst, utan några som helst inpasseringskrav, då tror jag det skulle leda till väldigt stora strömmar.

Det må ha sittet langt inne for Reinfeldt å ordlegge seg omtrent som en sverigedemokrat. Spørsmålet er om velgerne vil belønne kopien eller originalen.

 

Reinfeldt vill skicka hem papperslösa