Nytt

Sverige blir aldri ferdig med Palme-mordet. Nå lanseres teorien om at Palme ble myrdet av en stay behind-gruppe. Bak sto krefter innen NATO som fryktet at Palme skulle få gjennomslag for en nedrustning som ville fått Norge og Danmark ut av NATO.

Enhver epoke får sin Palme-teori. Den politiske eliten i Sverige har i lang tid svermet for teorier om at høyresiden sto bak. Den har forskjellige navn; politisporet dukket tidlig opp. Det skal ha funnes spesielle miljøer innen politistyrken som hatet Palme.

Teorien som to svenske forskere lanserer, er mer storpolitisk: Palme truet vestlige interesser. Men hvorfor man valgte å gjøre dette med morderiske midler, forblir en gåte.

Det er Inga-Britt Ahlenius, tidligere generaldirektør for Riksrevisionsverket (1993–2003) og sjef for FNs interne revisjon (2005–2010) som skriver dette i DN. Hun deltok også i kommisjonen som gransket etterforskningen av mordet på Olof Palme.

 

Forskarna Daniele Ganser, historiker vid universitet i Basel och Mats Deland, historiker vid Uppsala universitet, har behandlat Stay behind-rörelsen i Sverige. I en artikel i ”Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies” gör de en detaljerad genomgång.

De ställer också den onämnbara frågan: ”Var Stay behind-armén involverad i mordet på Olof Palme?”

Motivet vore att söka i Olof Palmes allt aktivare arbete för internationell nedrustning. Över tiden gick Palme från att argumentera för svensk kärnvapenutrustning till att aktivt verka för internationell kärnvapennedrustning. Som ordförande i Palmekommissionen drev han aktivt frågan om en kärnvapenfri zon i Norden.

Detta skulle ha betytt en försvagning av Västs strategiska förmåga – Danmark och Norge skulle i så fall lämna Nato, som också sannolikt skulle gå miste om sitt ”osänkbara hangarfartyg”. En sådan förändring i militära styrkeförhållanden i världen sågs med stor oro i Väst.

Det är också väl känt att även svensk militär såg med bekymmer på ett sådant scenario. Den 6 april skulle Olof Palme resa till Sovjet för ett samtal med Gorbatjov i denna fråga.

Parallellen till mordet på president John F Kennedy är inte bara slående utan närmast kuslig. James W Douglass beskriver i sin bok ”JFK and the unspeakable” hur Kennedy ända till sin sista levnadsvecka fullföljde en politik som fick hans egen militära underrättelsetjänst att se honom som en förrädare.

Efter Grisbuktsinvasionen på Kuba, som planerats av CIA, avskedade Kennedy CIA-chefen Allen Dulles och två andra höga chefer. Därmed hade han placerat sig i ”direkt konflikt med en kalla kriget-institution som hade kommit att betrakta sig själv som icke ansvarig inför någon.”

Mytene om at CIA og tilsvarende mørke krefter utgjorde en stat i staten og ikke anså seg være ansvarlige for noen, er seiglivede. De finner holdepunkter i CIAs historie, f.eks. da George Casey bygget opp en parallell struktur for å drive Iran-contras-trafikken.

Men derfra til å tro på teorier om en stat i staten, og institusjoner som kan likvidere både egne og andres statsledere, er det et kvantesprang.

Hvis man fremsetter slike teorier uten forbehold, er det i seg selv et dårlig tegn. Blant nedrustningstilhengere har man sett en hang til å se sammensvergelser.

Ahlenius ser ikke ut til å ha noen motforestillinger mot mistankene de to forskerne deler. Det er riktig at man på 90-tallet så et oppgjør med stay behind-grupper, bl.a GLADIO i Italia. I noen land hadde medlemmer sklidd inn i andre miljøer, som P2-losjen, men det skjedde etter at stay behind-gruppene hadde mistet sin betydning. Stay behind ble symboler på en høyreside som truet demokratiet. De var «kjekke å ha». På 50-tallet hadde man hatt unntakslover. Her så man hvem som sto klar til å overta.

At disse avsløringene kom etter at den kalde krigen var over, falt naturlig.

Man kunne nå gå på leting etter hvordan de mørke kreftene hadde vært virksomme. Det tredje standpunkt som sto fredsbevegelsen nær, hadde sett på supermaktene som mer eller mindre like ille. Nå fikk man bekreftet dette.

Som en följd av Kennedys fortlöpande omsvängning från kärnvapenkrig till en vision av fred ”… blev han avrättad av de makter som berördes”. Ett allt djupare engagemang för dialog med fienden blev ödesdiger.

I Europaparlamentet reagerade man kraftfullt på upptäckten av Stay behind-rörelserna, vilka hade verkat utanför all demokratisk kontroll, och krävde i en resolution i november 1990 fullständig utredning av dessa hemliga organisationer och deras eventuella utbrytargrupper. Sådana utredningar kom till stånd bland annat i Schweiz, Belgien och Tyskland.

Man kunne slutte fra enkelttilfeller til en generell teori og overbevisning om hvordan det egentlig hadde vært. Etter at den kalde krigen var det mange skjeletter som ramlet ut av skapet. De kunne ikke gjøre noen skade mer, trodde man. Men de kunne benyttes til å lage myter om at høyresiden var antidemokratisk.

Det er disse mytene som nå anvendes mot et nytt høyre i Europa, selv om det også har tilsig fra folk på venstresiden.

Mistanken og mytene kommer i svake og sterke former. En av de sistnevnte er Anders Jallai. Her ser man hvor langt ut man kan komme hvis man antar at staten er infiltrert av høyreorienterte. Det var de samme myter som lå bak da Eskil Pedersen trodde det var statskupp 22.7. Disse overbevisningene er både seiglivede og sterke på venstresiden.

Jallai tror det var en sammensvergelse på høyeste nivå for å myrde statsminister Palme.

Själv tror jag att mordet till största delen sköttes av svenska operatörer, förmodligen med utländskt stöd. En organisation som var som gjord för sådana Black Ops 1986, var den dåvarande Stay Behind-organisationen AGAG med stöd från Nato/CIA/MI6. Gissningsvis med svenskt stöd av militära underrättelseavdelningen SSI (Sektionen för särskild inhämtning).

Det som saknas i de flesta Palmemordsteorier är ett tillräckligt starkt motiv. Jag tror nämligen att gruppen som planerade och utförde mordet sannolikt hade skydd uppifrån, kanske så högt upp som i högsta militärledningen. Därför går hela Palmeutredningen på tomgång idag av förklarliga skäl. Det går inte att komma längre utan att vrida ut och in på Svea rike. Det finns t o m källor i mitt material som påstår att mordet redan är löst och därefter hemligstämplat med hänsyn till rikets säkerhet. Det skulle förklara den passivitet som vi ser hos utredare och åklagare. Du kan som sagt läsa om hela scenariot i min roman LANDSFÖRRÄDAREN.

Jallai har skrevet en rekke bøker om svensk agentvirksomhet, og Palme-mordet.
Han mener på ramme alvor at regjeringen aktivt har bidratt til å legge lokk på saken: Den er løst, men Sverige kan ikke få vite resultatet. Det er den ultimative konspirasjon.

Det enda motiv som kan ha motiverat polisledningen, Säpo, underrättelsetjänsten och regeringen att lägga hela utredningen på is borde vara det så kallade Landsförrädarspåret (se video). Olof Palme misstänktes sålunda för att vara landsförrädare, eller i ett sådant mentalt påverkat skick att han hotade rikets säkerhet. Hur den mentala påverkan exakt skulle ha sett ut, tänker jag inte gå in på eftersom det finns flera möjliga teorier som alla är till Palmes nackdel. Men låt oss bara konstatera, utan att ta ställning till sanningshalten i påståendet om mental ohälsa, att misstankarna fanns där, både inom säkerhetstjänsterna och kanske även Palmes egen regering. Jag har i flera tidigare inlägg försökt belägga det här: misstankarna om Olof Palme som en misstänkt landsförrädare. Olof Palme planerade att resa till Moskva i april 1986 och träffa Gorbatjov för att med honom bl a diskutera den kärnvapenfria zonen i Skandinavien. Därför faller sannolikhetskalkylen på att det var väst, ex Nato eller USA/CIA/MI6 som initierade mordet. Allt annat är högoddsare.

Teorien om at Palme ble myrdet av høyrekrefter innen Säpo, militære og politiet kommer i kjølvannet av dokumentarfilmen som vekker nostalgiske minner om en forgangen tid, da folkhemmet fremdeles var noe mer enn et ord.

Nå er Sverige truet av høyrekrefter, ja, faktisk av fascisme. En «forsker», Henrik Arnstad, har skrevet bok og kaller Sverigedemokraterna et fascistisk parti. Det går inflasjon i ordet. Fascismen er overalt. Hva er da mer logisk enn at Palme ble myrdet av de samme kreftene? Og hva gjør man for å stanse dem i dag?

”Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet”
Samarbete med CIA. Var det en hemlig motståndsrörelse som låg bakom mordet på Olof Palme? Frågan ställs av två forskare i Basel och Uppsala. Motivet skulle ha varit Palmes arbete för internationell nedrustning. Det är dags att Sverige kartlägger den så kallade Stay behind-rörelsen, skriver Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision.