Den store verdensøkonomiske ubalansen som består i at Vesten jobber lite til høy lønn mens Østen gjør det stikk motsatte, kan vanskelig bli en permanent ordning. Et fredelig og konstruktivt handelssamarbeid vil kun bli mulig dersom det kan konkurreres på noenlunde sammenlignbare vilkår. Amerikanere og europeere må altså etterhvert finne seg i å jobbe mer til lavere lønn, samtidig som kinesere og indere får gå opp i levestandard.

Noen små tegn til en slik utvikling har da også vært observert, men det spørs om ikke det største bykset i den retning er i ferd med å tas av det multinasjonale, Taiwan-baserte elektronikkselskapet Foxconn, som både er verdens største produsent av elektroniske komponenter, og Kinas største private arbeidsgiver med 1,4 millioner ansatte i tretten fabrikker dertillands.

Møter mellom representanter for Foxconn og Apple, som er en av deres største kunder, avstedkom inspeksjoner av fabrikkene som resulterte i noe bedre betingelser for den taiwanske gigantens kinesiske ansatte. Ikke fordi Foxconn i utgangspunktet ønsket dette, men fordi arbeidsforholdene begynte å bli et image-problem pga. negativ omtale i vestlig presse. Noen arbeidere hadde tatt livet av seg ved å hoppe ut av fabrikkvinduene.

“This is a disgrace!” shouted Terry Gou, founder and chairman of Foxconn, the world’s largest electronics manufacturer and Apple’s most important industrial partner.

It was March of this year and Mr. Gou — seen by activists as a longtime obstacle to improving conditions inside his factories — was meeting with his top deputies in Shenzhen, China. In 2011, The New York Times began sending Apple and Foxconn extensive questions about working conditions in factories manufacturing Apple products. The resulting articles in late January detailed problems ranging from excessive overtime and under-age workers to sometimes deadly hazards, such as workers’ using a poisonous chemical to clean iPhone screens at another manufacturer, and an explosion in Ms. Pu’s Foxconn plant that killed four workers.

In January, Apple publicly released the names of many of its suppliers for the first time. Additionally, the company made the unusual move of joining the Fair Labor Association, one of the largest workplace monitoring groups. Auditors from that association were soon inspecting Apple’s partners in China, starting with Foxconn.

Now, Mr. Gou was learning the results of those examinations. Foxconn was still failing to stop illegal overtime, the association’s lead inspector told Mr. Gou and his lieutenants, according to multiple people with knowledge of the meeting. The company was failing to keep student interns off night shifts. Foxconn had not put sufficient safety policies into practice and had exposed potentially hundreds of thousands of workers to at least 43 violations of Chinese laws and regulations.

“The world is watching!” Mr. Gou yelled, according to multiple people. “We are going to fix this, right here!”

Foxconn skal med virkning fra juli 2013 innføre 49 timers arbeidsuke, og en lønnsøkning på ca. 50 prosent er blitt lovet.

I Foxconns fabrikk i Chengdu har New York Times møtt en av de kvinnelige arbeiderne. Hun har fått en bedre stol som gir færre ryggproblemer. Ingen kjempeforandring i den store sammenhengen, men viktig nok for henne, og muligens et bitte lite tegn på mindre bruk- og kastmentalitet i omgangen med arbeidere.

“The days of easy globalization are done,” kommenterer en representant for Apple. Det ville i så fall være på høy tid, for når noe er «easy» for den ene part, foreligger det som regel en skjult kjemperegning for den andre.

 

Signs of Changes Taking Hold in Electronics Factories in China