Nytt

Oljeutbyggingen, den internasjonale økonomiske krisen og den sterke kronen gir tøffere tider for fastlandsindustrien, som sliter både med eksportmarkedene og jakten på kompetanse.

– Hver gang kronen styrker seg, tjener vi mindre. Vi ligger på smertegrensen hele tiden, sier Lars Tomasgaard, sjef i industribedriften Nordox.

Norsk fastlandseksport til kriseland i Europa faller kraftig. Samtidig er den norske kronen sterkere enn på 27 år, noe Nordox merker konsekvensene av. Industribedriften i Oslo lever av å omdanne kobber til kobberoksid. Det pulverlignende, røde stoffet brukes blant annet i bunnstoff til båter og plantevernmidler, og 95 prosent av omsetningen skjer gjennom eksport til utlandet.

Det hjelper ikke at Norge oppfattes som en finansiell nødhavn:

- Enkelt sagt betyr den rekordsterke kronen at eksportbedriftene får mindre betalt for sine varer og dermed tjener dårligere, sier Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitisk avdeling i Norsk Industri. Han frykter at flere og flere vil oppfatte Norge og den norske kronen som en trygg havn og flytte pengene sine hit. Økt etterspørsel etter norske kroner vil styrke kronekursen ytterligere.

- Flere storbanker trekker frem norske kroner som en valuta de tror vil styrke seg i tiden fremover. For norske eksportører er dette lite lysting lesing. Det ligger noen ganske forferdelige scenarioer på norske styrebord nå. Enda sterkere krone er noe de må ta høyde for, sier Sunde.

Nordox-sjefen er bekymret:

- Den voldsomme aktiviteten i oljebransjen gjør at norsk økonomi nesten koker over. Dette sender kronen til værs og gjør det vanskelig å få tak i folk. Det rammer oss som ikke er i oljebransjen. Hvis vi også ønsker å ha annen industri her i landet, mener jeg politikerne må begrense farten på utbyggingen i oljesektoren, sier Tomasgaard.

Vestavind Offshore har skrinlagt planer om vindmøller til havs. Daglig leder for miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, gir uttrykk for de samme tankene som Tomasgaard:

Holm seier det breier seg ein oljeskugge over landet.

– Dei legg beslag på kapasiteten, dei legg beslag på kompetansen, hjernene og hendene. Oljenæringa etterlet seg lite rom for nye satsingar. […]

Regiondirektør Jan Atle Stang i NHO Sogn og Fjordane meiner Zero har eit poeng i at oljenæringa dreg til seg kapital og folk.

– Dette dreier seg og om ein politisk vilje, ikkje minst. Det handlar om kampen om kompetanse, goodwill og kroner til sjuande og sist.

Hvor klokt er det å cashe inn raskest mulig på oljen og høste likviditetens demografiske frukter, hvilket igjen krever mer likviditet som påkaller mer utbygging av pengemaskinen, mens annen kompetanse og industri blir borte i mellomtiden?

 

Aftenposten: Sterk krone gir trøbbel for eksportbedriftene
NRK Sogn og Fjordane: – Oljeboom øydelegg for vindkraft