Mange byer i middelalderens Europa var omgitt av høye murer som beskyttet borgerne mot ytre fiender, hva enten det var tale om invasjonsstyrker eller utenbys kriminelle. Eneste adkomst var gjennom strengt bevoktede porter. Etterhvert sank voldsnivået drastisk, og murene som ble stående igjen forble minner om fjerne tiders harde realiteter.

I den moderne, multikulturelle middelalderen er det gjerne betalingsmurene som skiller folk fra hverandre, hva enten det er tale om boligområder, butikker med høyere eller lavere prisnivå, eller ditto fritidsaktiviteter, serveringslokaler og fornøyelser. Men man har hittil ikke sett så mye til den tvungne fysiske adskillelsen mellom mennesker.

En fersk, forbløffende nyhet fra Amsterdam kan muligens være en slags forsmak på noe vi vil se mer av med tiden: Lokalmyndighetene dertilbys planlegger utrolig nok å tvangsflytte voldelige og antisosiale plageånder ut av det urbane rom og til soner av provisoriske boliger i avsidesliggende områder. Her vil de bo i minst seks måneder under oppsyn av politi og sosialtjenesten.

They have set aside 1m euros (£800,000; $1.3m) for the scheme, whereby special hit squads will identify offenders.

These will then be housed in the caravan-style containers, under the eye of police and social services.

The council denied seeking to create ghettos – or «scum villages», as have they have been called by some.

Troublemakers are to be moved out of the picturesque centre of the city and placed in isolated areas, with access to only basic services.

Hensikten er å motvirke at menneskene med problemadferd tar over bykjernen, mens de lovlydige personene flytter vekk derfra. Man skal kun benytte seg av dette tiltaket i «ekstreme tilfeller», i (et sannsynligvis forgjeves) håp om at de angjeldende sonene ikke blir kriminelle ghettoer.

At den politiske ledelsen i den nederlandske metropolen går til et slikt skritt, er litt vanskelig å forsvare overfor tankens portvoktere, siden Geert Wilders — varg i veum som han er — tidligere hadde lansert et lignende forslag. Men dette var selvsagt heeelt annerledes.

Og selv om det nok er befriende å bli kvitt plageånder, er det sant å si noe uhyggelig over forslaget. Man tror nesten ikke det man leser. At utviklingen i Nederland er gått så langt at ansvarlige personer overhodet vurderer slike tiltak, er tragisk.

 

BBC: Amsterdam plan to rehouse serial nuisance neighbours
Der Spiegel: A Punitive Village for Dutch Ne’er-Do-Wells
Washington Post: Amsterdam plans to relocate troublemakers to ‘scum villages’

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂