De tre store kredittratingsbyråene er en torn i øyet på EU. Sist torsdag ble Frankrikes kredittverdighet nedgradert ved en feil, som EU-kommisjonen nå bruker som eksempel på hvor galt det kan gå.

EU mener byråene, hvorav de tre største er amerikanske, har for mye makt.

EU-kommisjonen legger i dag frem forslag til regulering av ratingsmarkedet. Man hevder å ville skape mer konkurranse og åpenhet, men to av tiltakene vil bidra til det stikk motsatte, hevder kritikere.

Det mest kontroversielle forslaget er at firmaer skal rotere sine ratingsbyråer hvert tredje år eller deromkring. Men da vil kvaliteten på arbeidet bli dårligere, sies det. Byråene vil ikke ha samme insentiv til å gjøre en god jobb hvis de vet de er ute om to-tre år, og de vil heller ikke få like grundig informasjon om firmaet, og tilliten vil ikke bli den samme.

Når det gjelder åpenhet så vil kommisjonen at EUs reguleringstilsyn under bestemte forhold kan suspendere ratingen. I dagens situasjon med stor markedsfølsomhet kan nedgradering få store følger. Men hvis man griper inn politisk og suspenderer kredittvurderingen, vil det være det samme som å suspendere markedsmekanismen og det kan utløse enda større frykt og tillitssvikt.

I en situasjon der så mye står på spill som i eurokrisen, vil fristelsen til å gripe inn være stor.

The agencies have faced severe criticism during the financial crisis, with Standard & Poor’s erroneous downgrade of France last Thursday causing the latest controversy.
However, critics of widely leaked proposals from Michel Barnier, EC internal market and services commissioner, say they will only increase debt market volatility.
The European Commission says it wants to cut reliance on credit rating agencies, encourage more competition so there is less reliance on three major agencies – Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch – and reduce potential conflicts of interest.
Most controversially, Mr Barnier plans to force debt issuers to rotate rating agencies.
He also proposes to give the European Securities and Markets Authority (ESMA) powers to vet agencies’ methodology and insist, in exceptional circumstances, such as bail-out talks, sovereign debt ratings should be suspended.

Bransjeorganisasjonen sier at forslagene er illusoriske, all den stund det finnes bare tre store.

Sjefen for Moodys sier tiltakene vil undergrave investorenes tillit til det europeiske markedet.

Flere europeiske finansministre, som svenske Andreas Borg, og franske politikere, har skummet av raseri over «finansspekulanter», selv om statlige såkalte sovereign fonds driver samme spekulasjon. Irritasjon over ratingbyråenes makt faller i samme kategori.

Skulle EU finne på å vedta tiltakene kan det få store konsekvenser i den krisen EU befinner seg i.

The Association of Corporate Treasurers (ACT) said it was concerned over forced rotation in a market dominated by three main players – S&P, Moody’s Investor Service and Fitch Ratings.
Martin O’Donovan, ACT’s deputy director of policy, said that while companies would welcome more choice there were «huge practical difficulties» for rotation in the current «oligopolistic» market.
Moody’s has said that the plans to overhaul regulation of the sector will undermine the integrity of the whole European credit market.
In a letter to European finance ministers including George Osborne, Michel Madelain, chief operating officer at Moody’s, said the changes would undermine investors’ confidence.
He said allowing ESMA to «pre-approve» methodologies would «undermine credit rating agencies».

Europe plans curbs on credit rating agencies
The European Commission will today unveil «proposals for legislation» that could radically change regulation of credit ratings agencies.