Nytt

Ratingbyrået Moody’s nedgraderte seks EU-land. For første gang settes Storbritannias på venteliste for nedgradering.

Enkelte politikere og kommentatorer reagerer med sinne på det de oppfatter som ufølsomme amerikanske ratingbyråer som ikke bryr seg om konsekvensene av deres vurderinger. De antyder at amerikanerne overdriver.

Men det Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch gjør er å se på fremtiden: er veksten stor nok til å betjene gjelden?

Det er dette regnestykket som for stadig flere EU-lands vedkommende begynner å bli negativt. Og som folk vet fra privatlivet; det er dyrt å ha dårlig råd.

Hva kontinentet angår følger Moody’s i fotsporene til Standard & Poor’s. Det nye var at også Storbritannia nå står på en watch list.

Storbritannia har et større spillerom siden det ikke er medlem av eurosonen. Det kan trykke penger og har gjort det. Det kalles quantitative easing: QE, og nylig kunngjorde Bank of England at man ville trykke nye 50 milliarder pund.

Det holder likevel ikke hvis veksten uteblir.

Hvis tilliten først begynner å svikte er Storbritannia ille ute. Det har blant de høyeste gjeldsgrader i EU.

Moody’s said the main driver for placing the U.K. on negative outlook was the weaker macroeconomic environment, which it said will challenge the government’s efforts to place its debt burden on a downward trajectory over the coming years.

«A combination of a rising medium-term debt trajectory and lower-than-expected trend economic growth would put into question the government’s ability to retain its AAA rating,» Moody’s said. «The U.K.’s outstanding debt places it amongst the most heavily indebted of its AAA-rated peers, alongside the United States and France whose AAA ratings also carry a negative outlook.»

The U.K.’s borrowing costs have fallen to historic lows in recent months—a factor the government cites as validation for its austerity measures. However, Moody’s said while the U.K. currently enjoys «haven» status, there was also a growing risk that the weaker macroeconomic outlook could damage market confidence in the government’s fiscal consolidation program and cause funding costs to rise.

Lytter man til EU-systemet får man følelsen av at man kan være over den verste kneika. Også norske kommentatorer antyder slik optimisme. Det er liten dekning for det i Moody’s analyser.

Moody’s also noted the fragility of financial markets in Europe and the possibilities of future shocks to the system because of the crisis. The company previously said late last year it would review ratings broadly on European Union members, including those in the union that don’t use the common currency.

Moody’s er spesielt hard med Spania og Portugal. Portugal ser ut til å kunne bli next in line, når Hellas går konkurs.

While Moody’s might have been the last to act, it was the most severe on Portugal and Spain. Among the three biggest ratings firms, Moody’s now has the lowest rating on each of those countries.

Concerns over Portugal’s debt problems have mushroomed in recent weeks, sending its bond yields to record highs. Moody’s downgrade of Portugal sends the country’s rating further into junk territory at Ba3, which is three notches below investment grade.

NRK kunne imorges fortelle at spansk fagbevegelse streiker over nye oppsigelsesregler: man får antall dager med lønn redusert fra 40 til 20 dager for hvert år man har vært ansatt. Hvis bedriftene ikke har vært lønnsom de siste 9 måneder synker bidragene. Har man hatt mer enn 20 prosent fravær uten legeerklæring synker bidragene, osv. Tendensen er klar: bidragene synker og rettigheter innskrenkes. Men har spansk fagbevegelse råd til å late som om de befinner seg i en annen virkelighet? Noe av den samme mentaliteten gjenfinnes i kampen mot vikardirektivet i Norge. Man later som man lever i verden av igår.

Et gjennomgående trekk er at man ikke vil ta inn over seg hvor alvorlig krisen er, selv etter at den har slått inn for fullt.

Det Moody’s sier, bak de tørre tallene og analysene er: Fra nå av blir det verre.

Moody’s Warns U.K. on Outlook