Nytt

En meningsmåling viser at 56 prosent av de spurte vil stemme for at Storbritannia (UK) skal gå ut av EU dersom det blir holdt en folkeavstemning om saken.

Av målingen framgår det at 34 prosent vil stemme for at UK skal melde seg ut,  og 22 prosent sier at de kan komme til å stemme for utmelding. Bare 30 prosent sier klart fra at de vil beholde EU-medlemskapet.

Motstanden i de etablerte partiene mot EU er fremdeles størst i Det konservative partiet der 68 prosent sier at de vil eller kan komme til å stemme for en utmelding. Den tilsvarende stemmeandelen i Arbeiderpartiet og Det liberale partiet er henholdsvis 44 og 39 prosent.

Motstanden mot EU vekker stor bekymring, særlig i det ledende regjeringspartiet, Det konservative partiet. Den voksende EU-motstanden gjør at partiet rammes ved at velgerne går over til å støtte UKIP (United Kingdom Independence Party)  som fører en meget aktiv kamp for å få UK ut av EU.

Men EU-motstanden rammer også det svært EU-vennlige liberale partiet som er i ferd med å bli passert av UKIP  i oppslutning. Ved et lokalvalg nylig fikk UKIP mer en 14 prosent av stemmene og henviste de liberale, som fikk knappe fem prosent, til fjerdeplassen. Også meningsmålinger viser at UKIP er i ferd med, eller allerede har passert de liberale som det tredje største partiet i UK.

EU-motstanden hardner til også i Det konservative partiet, og statsminister David Cameron blir utsatt for et økende press fra egne partimedlemmer for å holde en folkeavstemning om EU. Cameron har vært tåkete i sine uttalelser og gitt tvetydige signaler, men har sagt at han er villig til å holde en avstemning om en ny avtale med EU. Det er da snakk om en avtale som skal styrke UK’s makt og suverenitet i forhold til EU-kommisjonen og andre sentrale EU-organer i Bryssel og Strasbourg.

I helga gikk det sentrale Tory-medlemmet og den tidligere EU-ministeren, David Davis, ut og forlangte at Cameron må få fart i forhandlinger om en ny avtale med EU.  Davis vil ha to folkeavstemninger. Den første skal handle om en ny avtale der Storbritannia skal få tilbake styringsmakt og suverenitet som sentrale EU-organer har tatt fra det britiske kongedømmet. Den andre avstemningen skal gjelde om UK skal forbli eller gå ut av EU med en ny avtale på plass.

Kommentatorer i britisk presse tror at EU-motstanden i UK vil vokse i tida framover etter som EU vakler seg gjennom den ene krisen etter den andre. Noe som har skapt ekstra opphisselse både i opinionen og i statsminister Camerons parti, er forslaget fra EU-kommisjonen om at medlemslandene skal øke sine bidrag til EU-budsjettet.

Lederen  Arbeiderpartiet, Ed Miliband derimot, blåser til kamp for å støtte det britiske medlemskapet i EU. Han sier at Camerons vakling og utydelighet i spørsmålet kan føre til at UK kan gå ut av EU i ”søvne”. Ifølge Daily Express mener han at de som sterkt støtter britisk medlemskap i EU, ikke kan tillate at landet går ut av unionen i ”sovende tilstand” fordi det vil være et forræderi mot landets interesse.