Nytt

VG har interessante opplysninger om talsmannen for gruppen av Norges aller mest islamistiske sjarmtroll.

Omar Cheblal ble på 1990-tallet dømt til 15 års fengsel for brudd på våpenlovgivningen i en straffesak mot terrorgruppen Groupe Islamique Algerie. Flere år senere ble han som asylsøker dømt for narkohandel i Oslo.

Noen har funnet det for godt å uttale de magiske ordene:

Justisdepartementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) til å utvise utlendinger som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet.

Formodentlig ikke en oppkonstruert trussel?

GIA var en av de mest morderiske gruppene i den algeriske borgerkrigen. De sto også bak en bombekampanje i Paris på 90-tallet som kostet mange sivile liv og lemmer.